www.facebook.com/WANGDEX
 
 
 
  ข้อมูลจากท่าน เพื่อการพัฒนาจากเรา

เรียน ท่านผู้ใช้ใบเลื่อยสายพาน
   วังแดง ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ใบเลื่อยสายพาน SIMONDS และการ
บริการของวังแดง และเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางวังแดง ได้จัดทำ
แบบสอบถามเพื่อรับทราบความคิดเห็นจากท่าน จึงขอรบกวนเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถามนี้
โดยสามารถส่งกลับมายังวังแดง ที่หมายเลขแฟกซ์ 02-744 5233

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ใบเลื่อยสายพาน
สมศักดิ์ ศรีดี (086-0222479)
somsak@WANGDEX.co.th


ชื่อผู้ให้ข้อมูล โทร
บริษัท อีเมลล์
 
1. ปัจจุบันท่านยังคงใช้ใบเลื่อยสายพาน SIMONDS ของวังแดงอยู่หรือไม่
ใช้อยู่ประจำ ใช้ยี่ห้ออื่นแทน ไม่รู้จักใบเลื่อย SIMONDS
 
2. ข้อใดเป็นข้อสำคัญที่ท่านเลือกหรือไม่เลือกใช้ใบเลื่อย SIMONDS
ราคา คุณภาพสินค้า การบริการ ชื่อเสียงบริษัท
 
3. โดยปกติท่านติดต่อสั่งซื้อ ผ่านช่องทางใด
โทรเข้าออฟฟิส โทรเข้ามือถือพนักงานขาย ทางแฟกซ์  
 
4. ชือพนักงานที่วังแดง ที่ท่านติดต่อประจำ
พนักงานขาย ชื่อ พนักงานออฟฟิสชื่อ ไม่ระบุชื่อ
 
5. กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในแต่ละข้อ
       
  พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก ไม่มีความเห็น
• คุณภาพสินค้า
• คุณภาพการบริการ
• การให้ข้อมูลสินค้า
• การให้ข้อมูลการจัดส่ง
• การดูแลลูกค้าของพนักงานขาย
• การบริการหลังการขาย
• การส่งของตามกำหนดเวลา
• ความง่ายในการติดต่อ
• การจัดอบรมสัมมนา
• เว็บไซต์ของวังแดง
• ความน่าเชื่อถือของวังแดง
 
6. ท่านจะแนะนำใบเลื่อย SIMONDS ให้แก่เพื่อนๆของท่านหรือไม่
แน่นอนที่สุด แน่นอน ไม่แน่ใจ ไม่แนะนำ ไม่แนะนำแน่นอน
 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.
 
 
ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลของท่าน
วังแดงเอ็กซ์เพรส
www.WANGDEX.co.th
Tel: 02-744 4255 Fax: 02-744 5233

ISO Certificate Number
TH 008329

Dosatron D14 - 14 Injector


 


Copyright 2015   Wang Daeng Express Co.,Ltd.   All rights reserved
site by kikjaamp@hotmail.com